Browse By

Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_00

Join Active Directory cho NAS Synology

Trong một số trường hợp, NAS Synology được thiết kế như một dạng sản phẩm hỗ trợ cho các hạ tầng/dịch vụ có sẵn, nên việc tương thích tốt giữa NAS Synology với các chuẩn và sản phẩm phổ biến chính là một thế mạnh.

No Thumbnail

Làm thế nào để sử dụng ADS Home

User ADS Home là một chức năng mà DiskStation sẽ tự động tạo các thư mục riêng cho mỗi người dùng ADS ở DiskStation. Administrator tự tạo ra các thư mục riêng cho mỗi người dùng và phân quyền sử dụng. Thư mục riêng chỉ