Browse By

Monthly Archives: May 2021

he-thong-nas-la-gi-01

Hệ thống NAS là gì?

NAS là gì? NAS (Network Attached Storage) là một thiết bị lưu trữ thông minh được kết nối với hệ thống mạng gia đình hoặc văn phòng của bạn. Bạn có thể lưu trữ tất cả các dữ liệu của gia đình và đồng nghiệp của mình