Browse By

Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_00

Xây dựng Mail Server ngay trên NAS của bạn

Gói Mail Server trong Package Center cho phép bạn xây dựng NAS như một mail server hoàn chỉnh hỗ trợ các giao thức SMTP(S), POP3(S), IMAP(S).Với Mail Server, các user và email có thể được quản lý tập trung và lưu trữ tại NAS. Ngoài