Browse By

Category Archives: Backup và bảo mật

Tong-quan-ve-RAID-gioi-thieu-SHR-mns-giaiphapnas-synology-giai-phap-luu-tru-doanh-nghiep-ghi-hinh

Tổng quan về RAID, giới thiệu SHR

     I.        RAID LÀ GÌ? RAID (Redundant Array của Independent Disks), là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc nhằm tăng thêm sự an

Cach-chuyen-dang-RAID-RAID-0-RAID-1-mns-giaiphapnas-synology-giai-phap-luu-tru-doanh-nghiep-ghi-hinh_00

Hướng dẫn chuyển đổi loại RAID

Một điều đặc biệt của NAS Synology là khả năng chuyển đổi dạng RAID của volume hoặc diskgroup nhanh chóng mà không gây mất dữ liệu, trong quá trình chuyển đổi hệ thống vẫn tiếp tục vận hành bình thường.