Browse By

Category Archives: Cơ bản cài đặt và sử dụng NAS

No Thumbnail

Tạo volume trên NAS Synology

Có thể hiểu volume là vùng lưu trữ trên NAS Synology của bạn. Tất cả các thư mục chia sẻ, tài liệu, gói dữ liệu được lưu trữ trên volume. Việc đầu tiên cần làm sau khi cài đặt DSM cho NAS là tạo ra

No Thumbnail

Cài đặt DSM 5.0 trên NAS Synology

Trước khi có thể sử dụng NAS Synology, việc đầu tiên cần làm là cài đặt Disk Station Manager (DSM). Tương tự như Windows, MacOS là hệ điều hành chạy trên máy tính hay laptop, DSM là hệ điều hành chạy trên NAS Synology. Phiên

No Thumbnail

WebDAV, quản lí dữ liệu từ xa trên NAS Synology

WebDAV cho phép bạn chuyển dữ liệu, file, thư mục một cách dễ dàng từ máy tính đến thiết bị NAS Synology thông qua mạng internet. WebDAV cho phép bạn chỉnh sửa và quản lý tập trung dữ liệu trên NAS Synology từ xa. Một