Browse By

Khôi phục cài đặt gốc (factory default) của NAS Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khôi phục cài đặt gốc trên của NAS Synology về lại tình trạng như lúc mới xuất xưởng.

 

Bước 1: Mở DSM -> Control Panel -> Update & Restore: tại tab Restore Defaults, chọn Restore Defaults

Restore-factory-default-khoi-phuc-cai-dat-goc-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_00

Bước 2: Bảng thông báo dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn và các cấu hình sẽ được khôi phục về mặc định -> chọn Delete.

Restore-factory-default-khoi-phuc-cai-dat-goc-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_01

Bước 3: cấu hình cài đặt DSM và các ứng dụng cho NAS lại từ đầu. Để cài đặt DSM thông qua Synology Assistant, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *