Browse By

Category Archives: Bài viết mới

nas_synology_minh_ngoc_mns_giai_phap_nas_nvr_server_acl_ads_iphone_ipad_DSM3.1_3

NVR + NAS bạn có tin không?

Giải pháp ghi hình camera IP 5 kênh + NAS + Giải Trí + Công việc…Tất cả chỉ trong 1 sản phẩm của  NAS Synology –    Bạn đang vận hành 1 công ty nhỏ. –    Bạn đang cần ghi hình khoảng 5 Camera IP –