Browse By

Xây dựng Mail Server ngay trên NAS của bạn

Gói Mail Server trong Package Center cho phép bạn xây dựng NAS như một mail server hoàn chỉnh hỗ trợ các giao thức SMTP(S), POP3(S), IMAP(S).Với Mail Server, các user và email có thể được quản lý tập trung và lưu trữ tại NAS. Ngoài ra, gói Mail Station cung cấp một email client trên giao diện web giúp người dùng dễ dàng thao tác gởi/nhận email.

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_00

 

Bước 1: Cài đặt các packages cần thiết theo thứ tự: Perl -> Mail Server -> Mail Station.

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_01 

 

Bước 2: Kích hoạt SMTP (nhập domain của bạn) và IMAP/POP3 trong Mail Server

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_02aXay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_02b
 

 

Bước 3: Khai báo MX record (trong phần quản lý domain) về Public IP của mail server.

Lưu ý: bạn phải NAT các port cần thiết tại modem: port 25 (SMTP), 110 (POP3), … nếu NAS đặt trong mạng LAN phía sau modem. Tham khảo tại đây: click link

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_03 

 

Bước 4: Khai báo account trong Mail Station (email client).

4.1. Khai báo SMTP Server.

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_04.1

4.2. Tạo account để gởi nhận mail

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_04.2

 

Bước 5: Test gởi nhận mail

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_05.1

Email bị trả về do IP nằm trong danh sách spam

Xay-dung-Mail-Server-ngay-tren-NAS-cua-ban-mns-synology-giaiphapnas_05.2

 

Lưu ý: email thường rơi vào danh sách spam của các bộ lọc mail khi triển khai dịch vụ mail với IP động hoặc tên miền miễn phí. Do đó bạn nên đầu tư IP tĩnh, và tên miền trả phí để triển khai dịch vụ email.

3 thoughts on “Xây dựng Mail Server ngay trên NAS của bạn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *