Browse By

Sự khác nhau giữa HDD hibernation, System hibernation và Deep Sleep

NAS Synology, Expansion Units, and USB HDDs sẽ có các chế độ tiết kiệm năng lượng khác nhau khi không hoạt động. Bài viết này cung cấp thêm thông tin về các chế độ tiết kiệm năng lượng này. Giúp bạn dễ dàng lựa chọn các chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết bị.

Chế độ Hibernation

che-ho-hibernation-synology-mns-02

Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về từng chế độ. Để bật một trong các chế độ Hibernation. Mở DSM > Control Panel > Hardware & Power > HDD Hibernation.

Thiết bị Chế độ Hibernation Ý nghĩa Chú ý
Synology NAS / Expansion Unit HDD Hibernation Nguồn của các HDDs sẽ ngưng HDD Hibernation sẽ ngưng lại khi có truy cập đến Nas

Không hỗ trợ trên: HD6500, SA6500, RC18015xs+, EDS14 và USB Station 2.

Synology NAS HDD Advanced Hibernation Bật chế độ Hibernation advanced của HDD để giảm tối đa mức tiêu thụ điện năng hơn. Các model được hỗ trợ:

  • 12-series và những model Synology NAS mới nhất có 4 bays hoặc ít hơn or less drive trays, ngoại trừ DS414slim.
  • 19-series và những model Synology NAS mới nhất có 4 bays hoặc ít hơn.
  • 19-series và những model Synology NAS mới nhất có 5 hoặc 6 bays, bao gồm DS620slim và DS1019+.
Expansion Unit Deep Sleep HDDs và chip sets trên các thiết bị mở rộng sẽ tắt nguồn. Deep Sleep cho phép Expansion Unit có thể được kích hoạt thông qua giao diện NAS Synology Server được kết nối. Trên DX510, chức năng này chỉ có thể được kích hoạt khi DX510 được kết nối với  thiết bị 12-series hoặc Model Synology NAS mới hơn.
USB HDD USB HDD Hibernation USB HDDs kết nối với NAS Synology sẽ bị tắt nguồn sau một thời gian không hoạt động. Chỉ một số ổ cứng USB bên ngoài hỗ trợ chế độ Hibernation. Tham khảo tại đây các USB HDDs tương thích.
DS213+/DS413 System Hibernation Cả HDD và CPU đều tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng hơn nữa. Hãy tham khảo kỹ chế độ này tại đây.

Quý trình Hibernation hoạt động

Hình ảnh bên dưới miêu tả quá trình các loại chế độ Hibernation khác nhau hoặc động.

che-ho-hibernation-synology-mns-01

  • Phase 1: Nguồn của HDD sẽ ngưng sau một thời gian không sử dụng nhất định. Mở DSM > Control Panel > Hardware & Power > HDD Hibernation để cấu hình thời gian Nas không hoạt động thì HDD chuyển sang chế độ Hibernation.
  • Phase 2: Advanced Hibernation/Deep Sleep được sử dụng khi muốn giảm điện năng HDD sử dụng hơn nữa . Mở DSM > Control Panel > Hardware & Power > HDD Hibernation để mở chế độ Advanced HDD Hibernation.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp bất kỳ thắc mắc nào khác đừng ngần ngại liện hệ với MNS để được hỗ trợ ngày lập tức nhé.

090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *