Browse By

Category Archives: Bài viết tiêu biểu

No Thumbnail

Kết nối không dây NAS Synology vào mạng

Tất cả các NAS Synology đều được trang bị ít nhất 1 cổng LAN Gigabit để kết nối vào mạng. Tuy nhiên vì lý do thẩm mỹ hay một lý do nào đó, một số người dùng muốn kết nối NAS vào mạng mà không

No Thumbnail

Cài đặt DSM 5.0 trên NAS Synology

Trước khi có thể sử dụng NAS Synology, việc đầu tiên cần làm là cài đặt Disk Station Manager (DSM). Tương tự như Windows, MacOS là hệ điều hành chạy trên máy tính hay laptop, DSM là hệ điều hành chạy trên NAS Synology. Phiên

wake_on_lan_giai_phap_nas

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wake-On-Lan

Một trong những tính năng quan trọng của các sản phẩm NAS Synology là Wake-On-Lan (bật sản phẩm bằng LAN). Công nghệ này giữ cho sự kết nối của sản phẩm NAS Synology luôn luôn sẵn sàng, có thể chạy mọi lúc bằng điều khiển