Browse By

Hướng dẫn sử dụng tính năng Wake-On-Lan

Một trong những tính năng quan trọng của các sản phẩm NAS Synology là Wake-On-Lan (bật sản phẩm bằng LAN). Công nghệ này giữ cho sự kết nối của sản phẩm NAS Synology luôn luôn sẵn sàng, có thể chạy mọi lúc bằng điều khiển Wake-on-Lan. Mục đích của chức năng này là giúp bạn có thể bật thiết bị của bạn bằng mạng LAN bằng cách gởi một “gói ảo thuật”, dựa trên MAC-địa chỉ của Card mạng mục tiêu.

Địa chỉ MAC của Synology NAS có thể được tìm thấy ở giao diện quản lý của admin:

Wake-On-Lan 001

 

Đầu tiên bạn phải kích hoạt tính năng WoL ở chỉ mục “System > Power”:

Wake-On-Lan 002

Tôi quyết định sử dụgn phần mềm miễn phí SolarWinds WoL với bài viết trên smallnetbuilder. Đó là phầm mềm giới hạn tính năng nhưng cũng là quá đủ cho một mạng nội bộ nhỏ, nhưng bạn sẽ phải cung cấp địa chỉ mail trước khi có thể tải phần mềm.

Chạy phần mềm SolarWinds Wake-On-Lan và điền cả IP- và địa chỉ MAC của sản phẩm NAS. Kích vào nút “Wake Up PC”:

Wake-On-Lan

Wake-On-Lan

Kích “OK” ở cửa sổ thông báo:

notification window

notification window

Một màn hình nhỏ hiện lên …

Monitoring IP

Monitoring IP

…Và thông báo cho bạn khi nào thì mục tiêu đã hoạt động

Powered up !

Powered up !

Toàn bộ quá trình diễn ra khoảng vài phút.

Sau đó tôi thiết đặt tính năng tự động tắt sản phẩm vào lúc 3 giờ sáng.

Wake-On-Lan 003

Điều này sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn để có thể sử dụng tính năng Download station, chỉ việc Wake-On-Lan và mọi việc sẽ được tự động vận hành, theo ý muốn của bạn.

Download Station Setting

Download Station Setting

Thân chào, cảm ơn các bạn đã xem bài viết !

Thi Đoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *