Browse By

Category Archives: Chia sẻ, truy cập, download dữ liệu

Trien-khai-FTP-server-tren-nas-mns-synology-giaiphapnas_00

Biến NAS Synology thành 1 FTP Server

Ai cũng biết mục tiêu quan trọng nhất của NAS là để lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên việc hỗ trợ truy cập dữ liệu dễ dàng thuận tiện bằng nhiều phương thức khác nhau cũng quan trọng không kém. Trong số các phương thức