Browse By

Category Archives: Cơ bản cài đặt và sử dụng NAS

No Thumbnail

Kết nối USB, ổ cứng di động với NAS Synology

Trong một số trường hợp, ta cần kết nối USB hoặc ổ cứng gắn ngoài để copy dữ liệu vào NAS Synology. Synology đã tính đến trường hợp này và thường trang bị các cổng giao tiếp cần thiết trên mỗi thiết bị: USB 2.0,