Browse By

Làm thế nào để kết nối máy in USB với Synology để chia sẽ qua mạng

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẽ máy in mạng cho nhiều máy tính khác nhau.

Đối với các Model cài đặt với các phần mềm DSM v2.0.1-3,0368  trở đi, hãy chạy Synology Asisstant. Chọn Model Synology và nhấp vào Add Printer. Add Printer Wizard sẽ giúp bạn thiết lập máy in USB kết nối với các sản phẩm Synology.

Bạn có thể thử một trong các loại sau đây để thiết lập một máy in USB kết nối với các sản phẩm Synology.

Loại 1.  Cổng Mạng
Loại 2. Cổng Local
Loại 3. Cổng LPR

Các bước thực hiện cài đặt máy in USB. (Bài viết Sử dụng Windows XP.)

Loại 1. Cổng Mạng
A. Thông qua My Network Places

 • My Network Places => View Workgroup Computers và Click đúp vào sản phẩm Synology.
 • Click đúp vào usbprinter, tiến hành cài đặt theo trình điều khiển. Xin vui lòng bỏ đĩa CD cài đặt máy in, và sau đó click Yes.

 • Chọn nhà sản xuất và model của máy in. Sau đó click OK.

 • Hệ thống sẽ bắt đầu thiết lập máy in USB. Xin vui lòng chờ đợi cho đến khi cài đặt hoàn tất. Sau đó, bạn có thể bắt đầu sử dụng máy in.

B. Thông qua Settings

 • Start => Settings / Printers and Faxes.
 • Click đúp vào Add Printer. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Network Printer, và nhấn Next để tiếp tục.

 • Chọn Connect to this printer và nhập vào vị trí máy in (ví dụ như: printer-dsusbprinter). Click Next để tiếp tục.

 • Nếu cần. Hãy chọn một driver thích hợp và tiến hành

Loại 2. Cổng Local

 • Click Start => Settings / Printers and Faxes.
 • Kích đúp vào Add Printer. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Local Printer attached to this computer. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Create a new port. Chọn Local Port từ trình đơn thả xuống, và nhấn Next để tiếp tục.

 • Nhập vào vị trí máy in, và nhấn OK.

 • Hãy chọn một driver thích hợp và tiến hành.

Loại 3. LPR Port

 • Click Start => Settings/Printers and Faxes.
 • Click đúp vào Add Printer. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Local Printer attached to this computer. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Create a new port. Chọn Standard TCP/IP Port, và Click Next để tiếp tục.

 • Nhập địa chỉ IP của sản phẩm Synology. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn Device Type: Custome  => Settings…….. Click Next để tiếp tục.

 • Chọn giao thức LPR ; Nhập usbprinter cho Queue name, và check vào LPR Byte Counting Enabled. Click OK để tiếp tục.

 • Chọn driver thích hợp và tiếp tục.

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *