Browse By

Hướng dẫn cách thiết lập ACL từ một máy tính Windows

Access Control List là một khái niệm bảo mật, nơi một danh sách các người dùng cá nhân hoặc nhóm có thể có quyền truy đến một tập tin. Ví dụ như đối với những hình ảnh tổng quan sau, nơi mà các kế toán có thể có quyền ghi vào để cập nhật các tập tin. Người quản lý bán hàng có thể xem lại các tập tin, và những người dùng khác bị từ chối truy cập. ACL trên Synology DiskStation có thể được sử dụng ở cấp độ tập tin, cung cấp độ bảo mật nhiều hơn, do đó cho phép người dùng có quyền truy cập các tập tin bảo mật khác nhau.

Ghi chú:

 • ACL có thể được sử dụng trong môi trường ADS, hoặc thông qua Tài khoản Người dùng trên Synology.
 • Bài viết này đã được viết với Synology DiskStation Server phiên bản DSM3.0-1285, và Windows 2008 Manager

Làm thế nào để thiết lập ACL  của tập tin trên DiskStation

Bước 1:

 • Hãy đảm bảo rằng có dữ liệu trên DiskStation nơi sử dụng ACL
 • Từ Windows Explorer, nhấp chuột phải vào mục lựa chọn để có ACL Permissions
 • Nhấp chuột vào Properties

Bước 2:
Nhấp vào Edit


Bước 3:
Nhắp chuột vào Add


Bước 4:

 1. From this location: Trong ví dụ này, Synology tham gia vào một mạng lưới ADS, do đó, Tài khoản User/Group sẽ đến từ  ADS. Nếu DiskStation đã không tham gia vào một mạng ADS, địa điểm sẽ phản ánh tên của Synology DiskStation hoặc địa chỉ IP, nơi mà có tài khoản User/Group trên Synology DiskStation chính
 2. Object Names: Hãy nhập danh sách User /Group mà ACL sẽ được thực thi
 3. Advanced: tùy chọn – các chức năng này rất hữu ích cho việc tìm kiếm / nhập  nhiều tài khoản.

Bước 5:

 • Hãy chắc chắn rằng người dùng đã được lựa chọn
 • Điều chỉnh các điều khoản cho người dùng này để tiến hành các hành động cụ thể cho các tập tin
 • Áp dụng các quyền

Bước 6:

ACL đã được cài đặt thành công.

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *