Browse By

Tại sao xuất hiện lỗi Conflict dữ liệu và cách giải quyết trên Synology Drive

Nếu nhiều máy tính cùng thực hiện thay đổi đối với cùng một dữ liệu, Conflict dữ liệu có thể xảy ra. Khi điều này xảy ra, Synology Drive sẽ tự động đổi tên dữ liệubị Conflict để tránh mất dữ liệu.

Vậy làm sao để giải quyết được tình trang này, chúng ta hay cùng tham khảo bài viết bên dưới nhé

tai-sao-co-xung-dot-du-lieu-va-cach-giai-quyet-tren-synology-drive-03

Cách Synology Drive đặt tên các dữ liệu bị Conflict

Dữ liệu conflict thường có định dạng sau:  <original_file_name>_<client_name>_<conflict_time>_<conflict_reason>_<conflict_number>.<original_extension>

Ví dụ một dữ liệu conflict: a_Andy-PC_Jan-03-0901-2013_CaseConflict_1.txt

  • Original_file_name: Đây là tên ban đầu của dữ liệu
  • Client_name: Đây là tên dùng để phân biệt người dùng Synology Drive khi thiết lập kết nối. Tên này khác nhau cho mỗi người dùng.
  • Conflict_time: Thời gian mà Conflict xảy ra: <month>-<day>-<hour><minute>-<year>
  • Conflict_reason: Đây là lý do sư Conflict. Hiện tại, có 3 lý do xảy ra:
  • WhiteSpaceConflict: Có khoảng trắng sau tên của dữ liệu. Cách đơn giản là loại bỏ khoảng trắng đó đi
  • TailCharacterConflict: Có một dấu chấm sau tên của dữ liệu, ví dụ “test.” Giải pháp là loại bỏ dấu chấm đó
  • CaseConflict: Do có 2 dữ liệu cùng tên trong cùng một chỗ. ví dụ files “test.txt” và “Test.txt” thì sẽ được Windows và macOS hiểu là giống nhau. Giải pháp là sử dụng tên khác với các dữ liệu đã có sẵn trên Nas.
  • Conflict_number: Đây là một số được thêm vào tên dữ liệu khi một dữ liệu bị conflict
  • Original_extension: Đây là phần mở rộng của dữ liệu gốc. Ví dụ: “txt” là phần mở rộng của dữ liệu “a.txt”.

Các nguyên nhân có thể gây ra Conflict dữ liệu và các giải pháp tương ứng

Nguyên nhân 1: Thường xuyên chỉnh sửa dữ liệu trong Folder được đồng bộ trước khi Server Nas và ứng dụng Synology Drive Client hoàn tất lập chỉ mục ban đầu của Folder.
Giải pháp: Tạm dừng chỉnh sửa dữ liệu cho đến khi Synology Drive Client hoàn tất lập chỉ mục Folder đã đồng bộ

tai-sao-co-xung-dot-du-lieu-va-cach-giai-quyet-tren-synology-drive-02

Nguyên nhân 2: Khi nhiều người dùng đang chỉnh sửa cùng một dữ liệu đồng thời, đặc biệt nếu việc chỉnh sửa được thực hiện trực tiếp trên máy chủ. Ví dụ: một người dùng đang chỉnh sửa các dữ liệu / Folder được đồng bộ trên máy chủ thông qua SMB trong khi những người dùng khác đang chỉnh sửa các dữ liệu / Folder tương tự thông qua các ứng dụng máy tính Synology Drive Client.
Giải pháp: Nếu một dữ liệu được đồng bộ muốn được chỉnh sửa bởi nhiều người dùng, vui lòng chỉ thực hiện việc đó từ cùng một phương thức kết nối (ví dụ: chỉ qua các ứng dụng máy tính để bàn hoặc chỉ trên máy chủ thông qua SMB).

Nguyên nhân 3: Tải lên các dữ liệu có cùng tên nhưng khác loại dữ liệu vào Folder được đồng bộ
Giải pháp: Trước khi tải dữ liệu lên, hãy đảm bảo rằng không có dữ liệu nào khác (thuộc bất kỳ loại dữ liệu nào) có cùng tên tồn tại trong Folder đồng bộ

tai-sao-co-xung-dot-du-lieu-va-cach-giai-quyet-tren-synology-drive-01

Nguyên nhân 4: Tác vụ đồng bộcó thể bị gián đoạn bởi chương trình chống virus trong quá trình đồng bộ
Giải pháp: Để ngăn các chương trình chống virus can thiệp vào quá trình đồng bộ hãy thêm khách Synology Drive Client và Folder đồng bộ vào danh sách Allow của các chương trình diệt virus.

Nguyên nhân 5: Nhiều người dùng đang chỉnh sửa dữ liệu chỉ cho phép một người dùng duy nhất truy cập, chẳng hạn như tài liệu Microsoft Office.
Giải pháp: Sử dụng Synology Office để chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu giữa nhiều người dùng. Tham khảo chi tiết bài viết này.

Nguyên nhân 6: Đồng bộ các dữ liệu / Folder không phù hợp, là các dữ liệu / Folder thường xuyên bị sửa đổi hoặc có thể bị khóa bởi các ứng dụng khác (ví dụ: dữ liệu nhật ký, cơ sở dữ liệu hoặc Folder được sử dụng cho mục đích sao lưu).
Giải pháp: Đảm bảo bỏ qua các dữ liệu không phù hợp bằng cách cấu hình đồng bộ cho tài khoản DSM hoặc chỉnh sửa Quy tắc đồng bộ của các tác vụ đồng bộ Synology Drive Client

Nguyên nhân 7: Bạn đang sử dụng các chương trình đồng bộ khác để đồng bộ với Folder mà Synology Drive đang sử dụng.
Giải pháp: Sử dụng các Folder khác nhau cho các chương trình đồng bộ khác nhau.

Trong quý trình cài đặt hoặc sử dụng, nếu gặp bất kỳ thắc mắc nào đừng ngần ngại liên hệ tới MNS để nhận được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

090 904 0920(Trí) | mns.vn | support@mns.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *