Browse By

Monthly Archives: September 2010

NAS_synology_server

NAS hay File Server?

Ở mức độ cao, NAS là có thể được mô tả như là thiết bị lưu trữ mạng Multiprotocol  với một hệ điều hành tối ưu hóa cho việc lưu trữ, sao lưu, chia sẻ dữ liệu. NAS với những tính năng được cấu hình