Browse By

RackStation RS810+ và DiskStation DS411 – Hiệu suất cao – máy chủ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

RackStation RS810+ và DiskStation DS411+ hỗ trợ 4 HDD. NAS Synology mạnh mẽ phù hợp để sử dụng trong các công ty. Cũng như giải quyết vấn đề lưu trữ mạng và sao lưu tại văn phòng chi nhánh của các doanh nghiệp đòi hỏi độ sẵn sàng, linh hoạt và hiệu suất cao.

Kiểm tra trong RAID 5, với PC, chạy dưới Windows, ổ đĩa mạng RS810+ và Synology DS411+ có tốc độ đọc lên đến 112Mbps và tốc độ ghi của RS810+ /DS411+ lần lượt là 107Mbps/106 Mbps. Hoạt động dưới với Disk Station Manager OS, nhiều dịch vụ ứng dụng, chẳng hạn như một máy chủ, camera giám sát, FTP-server, web server, vv, các mô hình mới NAS Synology cung cấp giải pháp thích hợp cho các công ty. Ví dụ, làm việc như một máy chủ web, Synology DS411+, RS810+ hiển thị một tốc độ xử lý rất cao: khoảng 32 giây để xử lý 1.000 truy vấn cùng lúc.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Synology RS810+ có thể tăng dung lượng lưu trữ tới 16 terabyte khi kết hợp với RX410. RAM Synology RS810+ có thể nân cấp lên 3 GB RAM. Synology RS810+ Hệ thống lưu trữ mạng đã được chứng nhận bởi chương trình Ready VMware và là một giải pháp đáng tin cậy cho việc triển khai ảo hóa trong các hệ thống lưu trữ.

Lựa chọn Synology RS810+ để sử dụng trong kinh doanh là vì thiết kế của nó, cho phép để thay thế các bộ phận của mình mà không cần dừng hệ thống, hoặc chỉ dừng lại với thời gian tối thiểu. Synology RS810+ hỗ trợ trao đổi nóng ổ đĩa cứng, và phiên bản của Synology RS810RP+ với bộ nguồn dự phòng cho phép trao đổi nguồn cung cấp năng lượng nóng. Thậm chí còn cho phép thay đổi ngay cả bo mạch chủ chỉ trong vài phút.

Synology RS810+ chỉ tiêu thụ 68W và DS411 là 60,5 W. kích hoạt và tắt thông quan mạng (Wake on LAN / WAN), bật / tắt theo đúng tiến độ và hibernate HDD, cho phép bạn để tránh thời gian chết không cần thiết HDD và giảm chi phí năng lượng.

Thời gian bảo hành chính thức RS810+, RS810RP+ là 5 năm, và DS411+ là 2 năm, cho phép người dùng được tự tin vào sự lựa chọn của chúng tôi.

Tất cả đã sẵn sàng cho bạn để sử dụng

Thông tin chi tiết Synology RS810, RS810RP+, RX410 và DS411+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *