Browse By

Daily Archives: 08.09.2010

location_01_backup_data_server_pc_sao_luu_du_lieu_nas_synology

Những lưu ý khi sao lưu dữ liệu

Thứ nhất – Xác định nhu cầu của mình: DNVVN cần phải dành thời gian để quyết định xem thông tin quan trọng nào cần được bảo vệ và bảo đảm an toàn. Thông tin về khách hàng, thông tin tài chính và về hoạt