Browse By

Làm cách nào để di chuyển dữ liệu giữa các volume trên Nas?

Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề như trên. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hai hoặc nhiều volume có trên thiết bị Nas Synology để có thể thực hiện việc di chuyển dữ liệu giữa chúng.

Dưới đây là một số phương pháp để thực hiện việc di chuyển dữ liệu từ volume này sang volume khác:

 1. Move các Shared Folder qua volume khác.
 2. Migrate dữ liệu bằng phần mềm Hyper Backup
 3. Migrate dữ liệu băng phần mềm Snapshot Replication
 4. Copy các folder thông qua File Station

1. Move shared folder qua volume khác

Có thể làm theo các bước dưới đây để di chuyển Sharefolder của sang volume khác:

 • Mở Control Panel
 • Lựa chọn Shared Folder cần di chuyển
 • Chọn nút Edit
 • Tại bảng General, chúng ta có thể lựa chọn volume để di chuyển Sharefolder tới.

Việc di chuyển dữ liệu này phụ thuộc vào dung lượng Sharefoler nên cần một thời gian.lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-01

2. Migrate dữ liệu bằng phần mềm Hyper Backup

Chúng ta có thể sao lưu dữ liệu vào volume khác, thiết bị bên ngoài, public cloud hoặc NAS khác bằng cách sử dụng Hyper Backup.

Sau khi hoàn thành Task Backup, chúng ta có thể khôi phục dữ liệu trên volume khác bằng cách làm theo các hướng dẫn tại đây.

3. Migrate dữ liệu băng phần mềm Snapshot Replication

Sử dụng Snapshot Replication để Copy dữ liệu sang volume khác trên cùng một NAS Synology.

Lưu ý: Các volume chứa dữ liệu được Copy phải được định dạng volume là Btrfs để sử dụng Snapshot Replication.

 • Mở Snapshot Replication
 • Chọn Replication
 • Tại bảng Shared Folder > Create

lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-02

 • Chọn vị trí của đích nơi dữ liệu được lưu trữ sau khi Snapshot

lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-03

 • Chọn Volume khác trong cùng Nas

lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-04

 • Chọn Shared Folder mà bạn muốn lưu dữ liệu
 • Thiết lập Replication schedule. Nếu đó là Replication một lần chúng ta không cần thiết lập mục nàyThiết lập các quy tắc lưu trữ dữ liệu
 • Chọn Apply để hoàn thành quá trình

Sau khi Replication được tạo, quá trình snapshot sẽ bắt đầu. Sau khi hoàn thành việc Replication, dữ liệu sẽ được sao chép sang volume khác.

4. Copy các folder thông qua File Station

Chúng ta không nên sử dụng phương pháp này, vì có nhiều rủi ro xảy ra trong phương pháp này. Nhưng đây cũng được xem là phương pháp dễ thực hiện nhất và thao tác trực tiếp trên File Station.

 • Mở Control Panel > Shared Folder > Create Shared Folder trên Volume khác
 • Mở File Station.
 • Bạn không thể copy / move toàn bộ Share Folder trên File Station, vì vậy chọn Share Folder > Chuột phải Folder, File cần di chuyển

lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-05

 • Chọn Copy to/Move to …
 • Chọn shared folder mà chúng ta muốn copy/move dữ liệu tới

lam-cach-nao-de-di-chuyen-du-lieu-giũa-cac-volume-tren-nas-06

 • Thực hiện lại các bước trên cho đến khi tất cả dữ liệu được di chuyển.

Hãy liên hệ qua thông tin bên dưới với MNS để được hỗ trợ ngày lập tức nhé.

0941 914 979(Huy)|mns.vn | support@mns.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *