Browse By

Hướng dẫn kết nối TViX đến NAS Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối TViX tới NAS Synology
NAS Synology : Đăng nhập synology với quyền admin và thực hiện các bước sau:
– Kích hoạt giao thức NFS

– Tắt tính năng  “jumbo fames”

– Tạo một thư mục “TViX” với các thư mục con VIDEO, PHOTO..  (/volume1/TVIX /…)

– Phân quyền chia sẽ NFS :

* Hostname or IP: * (đối với bất kỳ IP )
* Privilege: Read/Write (Read only)
* Root squash: Map to guest (Đồng thời kích hoạt tài khoản: guest)

“OK”, một phân quyền NFS của thư mục TViX được tạo

Thiết lập thiết lập phân quyền thư mục TViX.
Trong hệ thống nội bộ cho phép người dùng FTP ẩn danh  đọc/ghi

Tại người dùng địa phương: cho phép khách để đọc / ghi

trong nhóm địa phương: bỏ trống

TViX:
– Network Setup – chọn duyệt NFS và chọn IP NAS (nó xuất hiện trong danh sách)
– Nhập đường dẫn TViX: /volume1/TVIX /
– Ping = OK
Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *