Browse By

Mount thư mục chia sẻ trên NAS Synology cho máy Linux

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của NAS là lưu trữ và quản lý dữ liệu, sao cho các máy trạm có thể truy cập dữ liệu hiệu quả bất chấp nền tảng hệ điều hành đang sử dụng. NAS Synology có thể tương thích tốt với các máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac, hay Linux.

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_00

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mount thư mục chia sẻ trên NAS cho máy tính chạy hệ điều hành Linux – sử dụng NFS protocol.

Hệ thống lab MNS dựng lên bao gồm:
+ NAS Synology DS21j DSM 5.0-4493.
+ Máy Linux chạy CentOS Core 6.5.

 

Bước 1: Kích hoạt NFS service trên NAS Synology: Control Panel –> File Services, tại tab Win/Mac/NFS, tick vào Enable NFSApply default Unix permissions

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_01

 

Bước 2: Phân quyền NFS permissions cho thư mục chia sẻ

2.1. Control Panel –> Shared Folder. Chọn thư mục cần chia sẻ và click Edit.

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_02

 

2.2. Tại tab NFS Permissions, chọn Create để tạo NFS rules.

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_03

 

2.3. Nhập vào các thông số cần thiết: IP máy client, quyền đọc/ghi.

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_04

 

2.4. Ghi nhớ đường dẫn để truy cập từ máy client bằng giao thức NFS

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_05

 

Bước 3: Từ máy Linux, mount thư mục trên NAS thông qua giao thức NFS. Đánh lệnh: mount [IP.của.NAS]:/[đường.dẫn]  /[thư.mục.trên.máy.Linux]

Mount-thu-muc-chia-se-shared-folder-tu-nas-tren-may-linux-mns-synology-giaiphapnas_06

 

Lưu ý: để sử dụng NFS trên máy client chạy Linux, bạn cần cài đăt gói nfs* và khởi chạy portmap. Linux command (trên CentOS 6.5): yum install nfs* ; service rpcbind start

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *