Browse By

Join Active Directory cho NAS Synology

Trong một số trường hợp, NAS Synology được thiết kế như một dạng sản phẩm hỗ trợ cho các hạ tầng/dịch vụ có sẵn, nên việc tương thích tốt giữa NAS Synology với các chuẩn và sản phẩm phổ biến chính là một thế mạnh. Trong số đó, việc hỗ trợ join Active Directory cho NAS Synology là một điểm không thể không nhắc đến.

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_00

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách join NAS Synology vào Active Directory. Sau khi join domain, ta có thể phân quyền cho domain users sử dụng các tài nguyên của NAS.

Hệ thống lab MNS dựng lên bao gồm:
+ NAS Synology DS21j DSM 5.0-4493
+ Máy DC chạy Windows Server 2008 R2 Enterprise

 
Bước 1: Control Panel -> Directory Service, tại tab Domain tick vào Join Domain, nhập các thông tin cần thiết và bấm Apply

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_01

 

Bước 2: Nhập vào username/password của tài khoản có quyền admin.

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_02

 

Sau khi join domain, trên NAS đã xuất hiện các user/group của domain và quản trị viên có thể phân quyền cho các user/group trên các tài nguyên của NAS.

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_02

 

Bước 3: Control Panel -> Shared Folder: Phân quyền cho domain users trên thư mục chia sẻ.

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_04

 

Bước 4: Control Panel -> Privileges: phân quyền sử dụng các ứng dụng (applications) cho domain users

Join-active-directory-domain-controller-cho-nas-mns-synology-giaiphapnas_05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *