Browse By

NAS Synology “giao tiếp” tốt với người dùng

Không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện diễn ra trên thiết bị NAS Synology. NAS Synology sẽ gửi khoảng 66 loại sự kiện khác nhau qua SMS, Email, Skype, Windows Live Messenger cho người dùng khi có bất kỳ sự kiện gì xảy ra. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào liên quan đến thiết bị, việc quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động sẽ liên tục và đơn giản  hơn.

Chỉ với vài thiết lập đơn giản, để nhận được thông báo qua email người dùng chỉ cần vào mục Notification ở thẻ Email điền các thông số phù hợp  như hình minh họa:

Bạn có thể chọn các loại sự kiện ở thẻ Advanced, hoặc tùy chỉnh nội dung sự kiện mà bạn nhận được theo cách phù hợp ở mục Edit message:

Như vậy mỗi khi có sự kiện xảy ra, ngay lập tức người dùng sẽ nhận được thông báo, Ví dụ:

Dear user,

Network backup on mns1 has been completed.

Task: Backup Hellooto

Backup Server: mns (192.168.1.8)

Backup Time: 2012/05/27 05:02

Sincerely,

Synology DiskStation

Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện diễn ra trên NAS Synology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *