Browse By

Category Archives: Bài viết mới

Synology-Solution_Business

Ứng dụng NAS Synology vào doanh nghiệp (Phần 2)

Ngoài việc ứng dụng NAS Synology làm giải pháp lưu trữ, sao lưu, chia sẽ dữ liệu. Dùng làm printer server thì NAS còn dùng để làm Mail Stations hỗ trợ các giao thức POP3/SMTP/IMAP và lọc SPAM. Giải pháp Email dành cho các công

images457871_driver1

Server Backup – sao lưu dữ liệu máy chủ

Sao lưu Server bao gồm 3 lựa chọn thay thế: Network Backup, Local Backup, và Amazon® S3 backup. Bạn có thể sao lưu dữ liệu ở thư mục được chia sẽ hoặc các thư mục con và có thể lựa chọn giữa các bậc sao