Browse By

Category Archives: Bài viết mới

nas_synology_giai_phap_nas_ds210+

Cài đặt Server Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn việc cài đặt các phần mềm DiskStation Manager (DSM) vào Synology sử dụng Synology Asisstant. Bước 1:

install_front_page

Cài đặt Synology Asisstant

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn vào làm thế nào để cài đặt các Synology Asisstant trên một máy tính Windows hoặc Mac. Synology Asisstant là một công cụ được sử dụng để tìm Synology Disk Station trên mạng, cài đặt phần mềm