Browse By

[Phần 1] Hướng dẫn lắp đặt phần cứng Synology

Bài viết này nhằm giúp các bạn nắm rõ cách thức lắp đặt phần cứng của sản phẩm Synology


Hướng dẫn lắp Phần cứng cho DS110j

Bước 1: Hủy bỏ các phim bảo vệ

Nếu DiskStation Synology đi kèm với một bộ phim trên các tấm bảo vệ mặt phía trước, hãy loại bỏ và loại bỏ bộ phim này. Đây là bộ phim được sử dụng để bảo vệ DiskStation trong vận chuyển; không loại bỏ bảo vệ bộ phim này có thể dẫn đến các hư hỏng DiskStation.

Bước 2: Hard Disk Drive

Cảnh báo: Nếu sử dụng lại đĩa cứng trong đó có dữ liệu trước đây,  xin vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng nó trong DiskStation Synology. Các DiskStation Synology sẽ định dạng ổ đĩa cứng và nó có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Bước 3:

Đặt Disk Station xuống trên bàn làm việc, với bảng điều khiển phía sau. Quạt nên ở phía bên trái.

Bước 4:

Nhấn và trượt, vỏ hộp sẽ di chuyển khoảng 15mm trước khi dừng.

Bước 5:

Nhẹ nhàng kéo lên trên.

Bước 6:

Đặt đĩa cứng vào khoang HDD. Hãy chắc chắn để đảm bảo rằng ổ cứng an toàn với kết nối SATA trên Disk Station

Bước 7:

Bắt các ốc HDD được cung cấp

Bước 8:

Đóng nắp lại

Bước 9:

Bắt ốc phần vỏ hộp với các ốc có sẵn

Hướng dẫn lắp Phần cứng cho DS210j

Bước 1: Hủy bỏ các phim bảo vệ

Nếu DiskStation Synology đi kèm với một bộ phim trên các tấm bảo vệ mặt phía trước, hãy loại bỏ và loại bỏ bộ phim này. Đây là bộ phim được sử dụng để bảo vệ DiskStation trong vận chuyển; không loại bỏ bảo vệ bộ phim này có thể dẫn đến các hư hỏng DiskStation.

Bước 2: Hard Disk Drive

Cảnh báo: Nếu sử dụng lại đĩa cứng trong đó có dữ liệu trước đây, xin vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng nó trong DiskStation Synology. Các DiskStation Synology sẽ định dạng ổ đĩa cứng và nó có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Bước 3:

Đặt DiskStation xuống bàn, với bảng điều khiển phía sau. Quạt nên ở phía bên trái.

Bước 4:

Nhấn và trượt, vỏ hộp sẽ di chuyển khoảng 15mm trước khi dừng.
Tháo vỏ bằng cách kéo lên

Bước 5a: Lắp đặt ổ cứng 3.5 ”

Đưa HDD vào khoang ổ đĩa cứng và đẩy nó cho đến khi nó được kết nối với đầu nối SATA. Cố định đĩa cứng với bốn ốc vít ổ cứng được cung cấp.

Bước 5b: Lắp đặt ổ cứng 2.5 ”

Nếu sử dụng ổ cứng 2,5 “, đặt ổ cứng trong Holder đĩa cứng 2,5″,  Loại 2,5″ và cố định bằng ba ốc vít. Đẩy ổ đĩa cứng 2,5” vào khoang ổ cứng, và đẩy cho đến khi nó được kết nối với cổng SATA. Bảo vệ Holder ổ cứng với 2 ốc ổ cứng cung cấp.

Bước 5c:

Lặp lại một trong hai 5A Bước hoặc 5B để cài đặt các ổ đĩa thứ hai.

Bước 6:

Đóng nắp trở lại vị trí của nó

Bước 7:

Cố định vỏ hộp bằng ốc vít


Hướng dẫn lắp Phần cứng cho DS410j


Bước 1: Hủy bỏ các phim bảo vệ

Nếu DiskStation Synology đi kèm với một bộ phim trên các tấm bảo vệ mặt phía trước, hãy loại bỏ và loại bỏ bộ phim này. Đây là bộ phim được sử dụng để bảo vệ DiskStation trong vận chuyển; không loại bỏ bảo vệ bộ phim này có thể dẫn đến các hư hỏng DiskStation.

Bước 2: Hard Disk Drive Thông báo

Cảnh báo: Nếu sử dụng lại đĩa cứng trong đó có dữ liệu trước đây, xin vui lòng sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng nó trong DiskStation Synology. Các DiskStation Synology sẽ định dạng ổ đĩa cứng và nó có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Bước 3:

Gỡ bốn ốc trên mặt sau của DiskStation Synology

Bước 4:

Mở vỏ sau nhẹ nhàng để lộ nội thất của các DiskStation Synology

Bước 5:

Kéo nghiêng về phía trước nắp trên, và sau đó gỡ ra

Bước 6:

Sẽ có 4 khay ổ cứng trong DiskStation. Gỡ một khay ổ cứng và chuẩn bị để lắp đặt một ổ cứng trong khay ổ cứng

Bước 6a: Lắp đặt HDD 3.5 ”

Nếu sử dụng đĩa cứng 3,5 “, Lắp các ổ cứng trong khay với kết nối SATA của ổ cứng phải đối mặt với bên mở khay ổ đĩa cứng. Bằng cách sử dụng  vít ổ cứng 3,5” cung cấp, 2 ốc vít mỗi bên .

Bước 6b: Cài đặt HDD 2.5 “

Nếu sử dụng  ổ cứng 2,5 “, gắn kết bằng cách sử dụng các lỗ vít nhỏ của khay ổ cứng, với các kết nối SATA của ổ cứng phải đối mặt với bên mở khay ổ đĩa cứng. Cố định ổ đĩa bằng cách sử dụng 4 ốc vít ổ cứng 2,5 “.

Bước 7:

Đặt khay đĩa cứng trở lại trong Disk Station, và lặp lại quá trình này cho mỗi đĩa cứng được cài đặt trong Disk Station.Bước 8:

Cố định khay đĩa cứng bằng cách sử dụng các ốc khay đĩa cứng được cung cấp.

Bước 9:

Xin vui lòng tham khảo các hình ảnh bản đồ bo mạch chủ và các vị trí ổ đĩa cứng. Các ổ đĩa cứng trong các khay đầu trang là 1, trong khi ổ cứng gần dưới cùng (gần bo mạch chủ) là 4

Bước 10:

Đóng nắp phía trên DiskStation Synology lại.

Bước 11:

Xem Bên trong

Xem Bên ngoài

Bước 12:

Đóng bảng phía sau lại, và cố định bằng các ốc ban đầu trên DiskStation.

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn lắp đặt nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *