Browse By

Cài đặt Synology Asisstant

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn vào làm thế nào để cài đặt các Synology Asisstant trên một máy tính Windows hoặc Mac. Synology Asisstant là một công cụ được sử dụng để tìm Synology Disk Station trên mạng, cài đặt phần mềm Synology sang Synology Disk Station. Synology Asisstant giúp cài đặt máy in mạng và MAP các ổ đĩa trên Windows…

Ghi chú: Hãy chắc chắn rằng máy tính được tìm kiếm và cài đặt Synology Disk Station có kết nối dây với mạng nhằm giúp quá trình tìm kiếm và cài đặt tốt hơn.

Môi trường Windows
Bước 1:

Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ CD-ROM của máy tính.
Bước 2:

Một trình đơn tự động chạy sẽ được hiển thị trên desktop. Chọn Synology Asisstant
* Nếu một trình đơn không xuất hiện. Menu này có thể được thực hiện bằng tay bằng cách vào [Start] -> [Run] và gõ không dấu “E: autorunmenu.exe “, “E:” là ký tự của đĩa CD-ROM có CD cài đặt.
* Ngoài ra – Hoặc vào “My Computer” -> “E:” -> “autorunmenu.exe”

Bước 3:
Tiếp tục với Cài đặt Server Synology.

Môi trường Mac OSX

Bước 1:

Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ CD-ROM của máy tính.
Bước 2:

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng đĩa CD-ROM Drive
Bước 3:

Sau khi đĩa CD được mở ra, mở Folder”MacOSX”
Bước 4:

Mở Synology Asisstant -SYNOLOGY.dmg
Bước 5:

Trên máy tính Mac OSX, double-click vào biểu tượng Synology Assistant-SYNOLOGY
Bước 6:

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng “Synology Assistant”
Bước 7:

Tiếp tục với Cài đặt Server Synology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *