Browse By

Cài đặt Server Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn việc cài đặt các phần mềm DiskStation Manager (DSM) vào Synology sử dụng Synology Asisstant.

Bước 1:

Khi Synology Asisstant đã được cài đặt thành công và tìm thấy Synology Disk Station,

Double click chuột vào Synology được tìm thấy nó sẽ hiện thị 1 cửa sổ. Cửa sổ này là yêu cầu vị trí của tập tin “.Pat”, đó là phần mềm DSM. Các Synology Disk Station không thể được sử dụng cho đến khi phần mềm Synology đã được cài đặt.

Bước 2:

Chọn nút “Browse” trên menu, và tìm thấy tập tin “. Pat” ứng với model synology, có sẵn trên đĩa CD cài đặt, hoặc bạn có thể tải firmware về từ trung tâm download.

Bước 3:

Chọn “One-Click” hoặc “Step-by-step”. Với thiết lập “One-Click”, tất cả các giá trị mặc định được nhập vào Synology Disk Station, và kết thúc dễ dàng. “Step-by-step”, cho phép tuỳ chỉnh thời gian, thiết lập mật khẩu quản trị… Tất cả các thiết lập này có thể được thay đổi trong Disk Station Manager.

Step-by-Step: 1
Nhập tên cho Synology Disk Station

* Mặc định tên là “DiskStation”, “CubeStation” hoặc “RackStation”

Step-by-Step: 2
Nhập mật khẩu chính để truy cập vào menu quản lý của máy chủ Synology. Theo mặc định thì không có mật khẩu

Step-by-Step: 3
Network Settings mặc định là DHCP.

Step-by-Step: 4
Nhập dữ liệu và các thiết lập thời gian của máy chủ Synology; Thiết lập mặc định giống như ngày, giờ, và thời gian của máy tính cài đặt Synology.

Step-by-Step: 5
Xem xét tất cả các thiết lập và tiến hành cài đặt.

Bước 4:

Sau khi hoàn tất “One-Click Setup” hoặc “Step-by Step-Setup”, Synology Asisstant sẽ bắt đầu lập trình yêu cầu cài đặt cho Synology Disk Station. Định dạng phân vùng hệ thống và tải lên các phần mềm đã được lựa chọn ở bước 2.

Bước 5:

Synology sẽ tự khởi động trong vòng ít phút. Sau khi khởi động xong, Synology Asisstant kết nối với các sản phẩm Synology, nó sẽ hoàn tất các thiết lập cuối cùng của Synology Disk Station.

Bước 7:

Yêu cầu các Synology Asisstant khởi chạy trình duyệt web mặc định và nạp Menu Web Quản lý . Các Synology Disk Station của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Lưu ý, với Model 1HDD, Synology Asisstant sẽ định dạng khối lượng dữ liệu để bắt đầu. Còn với Model có nhiều HDD thì khối lượng sẽ phải được định dạng từ Web Menu.

Định dạng Volume:

Đăng nhập DSM, Vào mục Volume Manager

“Next”

Chọn standard, hoặc Custom nếu bạn muốn thiết lập RAID hay iSCSI, “NEXT”

Chọn đĩa để tiến hành định dạng, “NEXT”

Bảng thông báo xuất hiện nó cho biết rằng dữ liệu có sẵn trong đĩa sẽ bị xóa, Click “Yes” để tiếp tục nhé! Menu mới xuất hiện, Bạn có muốn kiểm tra đĩa hay không?

Chọn “YES”…, quá trình kiểm tra đĩa sẽ diễn ra trong ít phút. ở đây tôi chọn “NO”, “NEXT”

Xác nhận lại quá trình định dạng và ấn “Finish”

Creating…

Quá trình hoàn thành, bạn có thể bắt đầu sử dụng rồi nhé!

One thought on “Cài đặt Server Synology”

  1. Pingback: MNS hướng dẫn Reset thiết bị NAS synology | giaiphapnas.com
  2. Trackback: MNS hướng dẫn Reset thiết bị NAS synology | giaiphapnas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *