Browse By

Tạo volume trên NAS Synology

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_00Có thể hiểu volume là vùng lưu trữ trên NAS Synology của bạn. Tất cả các thư mục chia sẻ, tài liệu, gói dữ liệu được lưu trữ trên volume. Việc đầu tiên cần làm sau khi cài đặt DSM cho NAS là tạo ra ít nhất 1 volume để NAS sử dụng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cơ bản để tạo volume từ các ổ cứng (HDD) được lắp đặt.

 

 

 

 

 

Bước 1: Main Menu -> Storage Manager

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_01

 

Bước 2: Tại mục HDD/SSD, bạn có thể kiểm tra tình trạng các ổ cứng đang lắp đặt vào NAS.

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_02

 

Bước 3: Tại mục Volume, bấm Create để tạo Volume mới. Tại đây có 2 lựa chọn.

Quick: Tạo volume với cơ chế SHR (Synology Hybrid RAID). NAS sẽ tự tính toán để đưa ra phương án tốt nhất, vừa an toàn dữ liệu và vừa tăng hiệu năng xử lý.

Custom: tạo volume theo cách riêng của bạn (ví dụ: chọn RAID 0, RAID 1, hoặc cấu hình nhiều volume trên nhiều ổ đĩa).

Trong bài này, ta sẽ tạo volume với cơ chế SHR, chọn Quick và ấn Next

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_03

 

Bước 4: Chọn các đĩa cứng (HDD) mà bạn muốn tạo volume (với cơ chế ở bước 3).

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_04

 

Bước 5: Hệ thống cho phép bạn chọn có kiểm tra ổ cứng hay không.

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_05

 

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin trước khi Apply

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_06

 

Bước 7: Sau khi volume đã được tạo, bạn có thể bắt đầu tiến hành tạo Shared Folder, và làm việc trên volume đó.

Tao-volume-thiet-bi-luu-tru-nas-mns-synology-giaiphapnas_07

One thought on “Tạo volume trên NAS Synology”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *