Browse By

Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges

Phần này sẽ bao gồm làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu trên DiskStation với User / Group ADS

Bước 1:

* Hãy đảm bảo rằng các DiskStation đã được gia nhập thành công vào Controller ADS trước khi cố gắng điều chỉnh Tài khoản User / Group cho ADS.

Bước 2: Đăng nhập

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền admin.

Bước 3:

* Sau khi tham gia một Domain ADS và tài khoản user/group đã được lưu trữ – sẽ được trình bày trong danh sách người sử dụng trên các DiskStation. Để truy cập vào Domain User, bạn vào Privileges -> User, và bấm danh sách thả xuống để chọn Domain Users.

Bước 4:

Đây là cách để thiết lập việc chia sẻ trên DiskStation

* Chọn Shared Folder
* Chọn một nơi để chia sẻ và thêm Domain User Privileges
* Bấm vào Edit
* Chọn Domain User từ danh sách thả xuống, và tiến hành cài đặt.

Bước 5:

* Domain Group cũng có thể được chọn từ danh sách thả xuống.

Bước 6:

* Sau khi ADS được cấu hình, người dùng ADS có thể bắt đầu sử dụng

Phần tiếp theo: Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *