Browse By

Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách điều khiển ADS trên Diskstation

Bước 1: Đăng nhập vào

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền Admin.

Bước 2:

* Tại mục Win / Mac OS
* Chọn Domain
* Nhập tên miền của Domain

* Điền Địa chỉ IP DNS Server

  • Sử dụng Dịch vụ DNS của Domain Controller, vì vậy, các địa chỉ IP của Domain Controller cần được nhập.

* Click Ok

Bước 3:

* Nhập tên Amin
* Nhập mật khẩu cho các Domain Administrator

Bước 4:

Các DiskStation sau đó sẽ đăng ký chính nó với Domain Controller, và bắt đầu bộ nhớ đệm cho tài khoản User/ Group từ Domain Controller. Bộ nhớ đệm của dữ liệu mất ba mươi phút hoặc nhiều hơn cho khối lượng dữ liệu lớn.

Bước 5:

Sau khi tài khoản User / Group ADS đã được chỉ định trong DiskStation, Người dùng ADS có thể bắt đầu sử dụng DiskStation để lưu trữ và truy cập dữ liệu của họ.

Phần tiếp theo: Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges

Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *