Browse By

Hướng dẫn Join Active Directory Service (ADS) cho Synology

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để Synology DiskStation thành một Domain Controller ADS. Một lợi ích của việc sử dụng các DiskStation với việc điều khiển từ một Controller ADS, bạn có thể thiết lập các tài khoản user/group từ một máy tính. Tất cả các nguồn lực được tham gia điều khiển ADS, như nhiều DiskStations, tất cả đều có thể sử dụng cùng một ADS Privileges để xác thực. Vì thế, Người dùng ADS có thể sử dụng cùng một tài khoản để truy cập nhiều DiskStations trên cùng một mạng, mà không cần ghi nhớ nhiều thông tin quan trọng cho việc truy cập mỗi DiskStation cá nhân.

Bài viết này giả định rằng Administrator có kinh nghiệm quản trị mạng nắm vững tên miền, File Sharing và nguyên tắc mạng.

Ghi chú:

  • Bài viết này đã được tạo ra với Phần mềm quản lý DSM2.3-1118, và Windows 2008 Server
  • Các DiskStation đã được thử nghiệm để hỗ trợ lên đến 100.000 người sử dụng ADS, và 100.000 Group.

Bài viết này gồm 7 phần sau:

  1. Làm thế nào để tham gia điều khiển ADS trên DiskStation
  2. Làm thế nào để quản lý việc chia sẽ dữ liệu của DiskStation với ADS Privileges
  3. Làm thế nào để truy cập vào các thư mục chia sẻ trên DiskStation Synology với ADS Privileges
  4. Làm thế nào để truy cập vào dịch vụ Synology DiskStation với ADS Privileges
  5. Làm thế nào để sử dụng các quyền của thư mục con
  6. Làm thế nào để sử dụng ADS Home
  7. Làm thế nào để di chuyển dữ liệu đến các Synology DiskStation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *