Browse By

Category Archives: Bài viết mới

nas_synology_minh_ngoc_mns_giai_phap_nas_nvr_server_acl_ads_iphone_ipad_DSM3.1_3

NVR + NAS bạn có tin không?

Giải pháp ghi hình camera IP 5 kênh + NAS + Giải Trí + Công việc…Tất cả chỉ trong 1 sản phẩm của  NAS Synology –    Bạn đang vận hành 1 công ty nhỏ. –    Bạn đang cần ghi hình khoảng 5 Camera IP –  

NAS_synology_server

NAS hay File Server?

Ở mức độ cao, NAS là có thể được mô tả như là thiết bị lưu trữ mạng Multiprotocol  với một hệ điều hành tối ưu hóa cho việc lưu trữ, sao lưu, chia sẻ dữ liệu. NAS với những tính năng được cấu hình