Browse By

Monthly Archives: June 2011

nas_synology_minh_ngoc_mns_giai_phap_nas_nvr_server_acl_ads_iphone_ipad_DSM3.1_3

NVR + NAS bạn có tin không?

Giải pháp ghi hình camera IP 5 kênh + NAS + Giải Trí + Công việc…Tất cả chỉ trong 1 sản phẩm của  NAS Synology –    Bạn đang vận hành 1 công ty nhỏ. –    Bạn đang cần ghi hình khoảng 5 Camera IP –  

Synology_DX1211

Synology DX1211

Synology DX1211 là thiết bị mở rộng chuyên dụng hỗ trợ 12HDD cho các host Synology DiskStation DS2411+, DS3611xs thông qua cáp InfiniBand một cách dễ dàng. Mặt trước sản phẩm: