Browse By

Daily Archives: 10.06.2011

Synology_DX1211

Synology DX1211

Synology DX1211 là thiết bị mở rộng chuyên dụng hỗ trợ 12HDD cho các host Synology DiskStation DS2411+, DS3611xs thông qua cáp InfiniBand một cách dễ dàng. Mặt trước sản phẩm: