Browse By

Synology DX1211

Synology DX1211 là thiết bị mở rộng chuyên dụng hỗ trợ 12HDD cho các host Synology DiskStation DS2411+, DS3611xs thông qua cáp InfiniBand một cách dễ dàng.

Mặt trước sản phẩm:

Mặt sau sản phẩm:

Khối lượng mở rộng và backup:

Khi kết nối trực tiếp với các thiết bị chính DS1211 đóng vai trò như 1 thiết bị mở rộng hay backup cho các host DS2411+ hay DS3611xs. Chỉ cần gắn thiết bị vào DS2411+ hay DS3611es mà bạn có thể ngay lập tức quản lí thiết bị mở rộng thông qua các thiết bị chính một cách dễ dàng.

Thiết kế tiện dụng

Các ổ cứng là hot-swapple giúp tháo lắp nóng, thay thế dễ dàng. Thiết bị DX1211 được kết nối với DS2411+ hay DS3611xs thông qua cáp InfiniBand với tốc độ lên đến 12GB/s. Với tốc độ cao như vậy thì dữ liệu không bị thắt cổ chai giữa 2 thiết bị nên vẫn đảm bảo được tốc độ vận hành.

Tiết kiệm điện năng

Chế độ HDD Hibernation và HDD sleep mode được kích hoạt khi hệ thống không hoạt động trong khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của HDD.

Mô hình làm việc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *