Browse By

Monthly Archives: May 2011

giai_phap_nas_synology_minh_ngoc_mns_CMS_NVR

Đầu ghi hình NVR camera IP Synology

Synology không đơn thuần chỉ là 1 NVR_ đầu ghi hình camera IP, mà còn cho bạn khả năng quản lí tất cả các camera IP trong mạng, với việc cho phép người dùng cấu hình, phân quyền, lên lịch trình theo dõi camera IP.