Browse By

Chế độ ghi hình NVR trên Synology

NVR synology hỗ trợ năm chế độ quay video với thông minh tích hợp các tính năng như phát hiện chuyển động phát hiện chuyển động các khu vực tùy chỉnh,  ghi theo báo động và ghi theo lịch trình… ghi âm thanh cũng được hỗ trợ khi một máy ảnh có khả năng ghi âm thanh được sử dụng.

Hướng dẫn ghi trong khi xem trực tiếp

Người dùng có thể chọn bất kỳ máy ảnh trong quá trình xem trực tiếp và bắt đầu ghi hình bằng cách nhấn nút camera video trên bảng điều khiển. Việc ghi hinh sẽ kết thúc bằng cách chấm dứt hoặc sử dụng hạn chế bộ nhớ.

Ghi hình liên tục

Các camera sẽ ghi lại không ngừng cho đến khi lịch trình ghi kết thúc hoặc bộ lưu trữ không đủ.  Mỗi máy ảnh có thể được thiết lập lịch trình để ghi lại liên tục theo thời gian được phân công.

Ghi hình khi phát hiện chuyển động

Việc ghi hình sẽ bắt đầu khi Camera IP hoặc Serveillane  phát hiện một chuyển động vượt ra ngoài ngưỡng các thiết lập. Để ghi phát hiện chuyển động, bạn có thể dựa vào việc xây dựng trong cơ chế phát hiện chuyển động của máy ảnh, hoặc Surveillance ( chỉ áp dụng đinh dạng MJPEG). Người dùng có thể xác định độ nhạy cảm chuyển động và ngưỡng để điều khiển kích hoạt chuyển động. Chỉ định phát hiện chuyển động lên đến 10 khu vực trên giao diện máy ảnh và ghi hình sẽ bắt đầu khi chuyển động được phát hiện trong một khu vực được chỉ định.

Chế độ ghi báo động

Surveillance Station trên Synology hiểu được chế độ ghi hình ảnh theo báo động của camera IP để kích hoạt việc ghi hình.

Phát hiện chuyển động và ghi báo động

Đây là một sự kết hợp làm giảm báo động giả do một điều kiện đặc biệt mà cả hai chế độ phát hiện chuyển động và phát hiện báo động từ thiết bị camera IP bên ngoài.

Kích hoạt phần mềm ghi hình

Một API đặc biệt được cung cấp theo yêu cầu ứng dụng của bên 3 có nhu cầu tích hợp với máy kiểm soát bởi Surveillance Station. Khi Camera được kích hoạt bởi ứng dụng của bên thứ 3, các chế độ ghi hình sẽ được công nhận là “External Recoding”.

Tối ưu hóa hệ thống của bạn bằng Lịch trình ghi hình

Thiết lập một lịch trình ghi hình 24-7 rất đơn giản với Surveillance Station. Dễ dàng tạo ra một lịch trình ghi hình bằng cách chọn một chế độ ghi và chọn thời gian ghi hình theo yêu cầu, theo thời gian trong ngày, theo ngày

Tối đa hóa không gian đĩa và Thời gian ghi hình

Thiết lập thời gian lưu trữ cho mỗi dự kiện. Quản lý các kho lưu trữ bằng cách lưu giữ các sự kiện trong một giới hạn thời gian hoặc bằng cách điều chỉnh tổng dung lượng lưu trữ.

Các bài viết cùng chuyên mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *