Browse By

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Bài này hướng dẫn các Bạn để  tháo dỡ an toàn mục tiêu iSCSI từ Máy tính Windows

Bước 1:

* Lưu và đóng tất cả các ứng dụng, tài liệu, vv, mà có liên quan hoặc đã sử dụng iSCSI Target

Bước 2:

* Mở  Control Panel ->iSCSI Initiator -> Targets
* Chọn iSCSI đang kết nối
* Click vào Details

Bước 3:

* Bỏ chọn Indentifier,
* Click Log off
* Click Ok
* Các máy tính đã tháo gỡ thành công các mục tiêu iSCSI, và không còn truy cập vào nó.

Bước 4:

* Lưu ý: Bước này là tùy chọn
* Click vào Discovery
* Chọn DiskStation Synology lưu trữ các mục tiêu iSCSI
* Click Remove
* Click Ok
* Windows không còn tìm kiếm mục tiêu iSCSI trên DiskStation Synology

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *