Browse By

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn để tháo dỡ an toàn hoặc đẩy mục tiêu iSCSI từ Máy tính Mac

Bước 1:

* Lưu và đóng tất cả các ứng dụng, tài liệu mở, vv, mà có liên quan hoặc đã sử dụng iSCSI Target

Bước 2:

* Đẩy ra các mục tiêu iSCSI từ Desktop hoặc từ Finder

Bước 3:

* Mở globalSAN iSCSI Initiator từ System Preferences, và nhấp chuột vào targets
* Chọn các mục tiêu iSCSI để được tháo dỡ
* Click Log Off

Bước 4:

* Ghi nhận các cảnh báo, và nhấn Disconnect
* Mac đã  tháo dỡ thành công  ra các mục tiêu iSCSI, và không còn truy cập vào nó

Bước 5:

* Lưu ý: bước này là tùy chọn
* Click vào Portals
* Chọn DiskStation Synology lưu trữ các mục tiêu iSCSI
* Nhắp chuột vào phím “-” để loại bỏ các DiskStation Synology từ danh sách
* Mac là không còn tìm kiếm mục tiêu iSCSI trên DiskStation Synology

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *