Browse By

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Sau khi một mục tiêu iSCSI đã được đặt trên một máy tính Windows, nó sẽ phải được định dạng trước khi nó có thể được sử dụng.

Bước 1:

* Mở Administrative Tools từ Control Panel

Bước 2:

* Mở Computer Management

Bước 3:

* Tích vào Ổ đĩa. Hãy chọn một phong cách thích hợp nhất cho phân vùng đĩa, để được sử dụng.

Bước 4:

* Nhấp chuột phải vào ổ đĩa mới (chỉ ra bởi vùng đen), và chọn New Simple Volume…

Bước 5:

* Tiếp tục  Simple Volume Wizard

Bước 6:

* Chọn kích thước ổ đĩa để sử dụng cho các ổ đĩa cứng mới

Bước 7:

* Chỉ định một ký tự ổ đĩa cho ổ cứng mới

Bước 8:

* Chọn một hệ thống tập tin
* Chọn một đơn vị phân bổ kích thước
* Nhập  Khối lượng sẽ được sử dụng trên ổ đĩa cứng mới
* Khuyến cáo: Kích hoạt tính năng Quick Format
* Và nhấn Next

Bước 9:

* Xác nhận các thiết lập của ổ đĩa mới

Bước 10:

* Các định dạng ổ đĩa sẽ tiến hành và một cửa sổ mới sẽ trình bày chính nó biểu thị rằng ổ đĩa đã sẵn sàng để sử dụng.

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co,.ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *