Browse By

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn gắn mục tiêu iSCSI trên Windows

Bước 1:

* Mở phần mềm Microsoft iSCSI Initiator từ Control Panel

Lưu ý: Máy tính Windows có thể đi kèm với một phần mềm iSCSI Initiator đã được tích hợp với hệ điều hành, nếu nó không có sẵn, các  phần mềm iSCSI Initiator từ Microsoft có sẵn ở đây.

Bước 2:

* Click vào Discovery

Bước 3:

* Click vào Add Portal …

Bước 4:

* Điền Địa chỉ IP hoặc tên DNS của DiskStation Synology.
* Click Ok

Bước 5:

* Sau khi iSCSI Portal tìm thấy, nhấp chuột vào Targets

Bước 6:

* Chọn các mục tiêu sẽ được sử dụng, và nhấn Log On

Bước 7:

* Bấm vào Advanced nếu CHAP hoặc bất kỳ các thiết lập nâng cao được kích hoạt trên các mục tiêu iSCSI trên DiskStation Synology
* Điền Giây chứng nhận CHAP nếu cần thiết
* Đóng Advanced Settings Window
* Gợi ý: cho phép tự động khôi phục lại kết nối này khi bắt đầu máy tính hoặc chức năng tương đương, vì thế khi khởi động máy tính, nó sẽ tự động gắn kết mục tiêu iSCSI.
* Đóng Log On đến khi hoàn tất mục tiêu.

Bước 8:

* Mục tiêu iSCSI bây giờ đã gắn kết

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS C.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *