Browse By

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Bài viết này hướng dẫn các bạn gắn mục tiêu iSCSI trên Mac

Bước 1:

Vào thời điểm bài viết này đã được viết, không có phần mềm iSCSI Initiator mang nhãn hiệu Apple cho hệ điều hành Snow Leopard hoặc các hệ thống Leopard.  Hướng dẫn này sẽ sử dụng một iSCSI Initiator có sẵn ở đây.

* Mở iSCSI globalSAN từ System Preferences

Bước 2:

* Click vào Portals

Bước 3:

* Nhấp vào biểu tượng +
* Thêm các địa chỉ IP hoặc tên DNS của DiskStation Synology  lưu trữ iSCSI
* Click Ok

Bước 4:

* Click vào Targets

Bước 5:

* Chọn các mục tiêu iSCSI để được sử dụng
* Click Log on

Bước 6:

* Nếu CHAP được sử dụng, nhập vào các thông tin CHAP
* Nếu cần thiết, cho phép tùy chọn khác trong trình đơn này mục tiêu nếu nó được kích hoạt trên các mục tiêu iSCSI trong DiskStation Synology
* Click Ok

Bước 7:

* Kết nối hiện đang hoạt động..

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co,.ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *