Browse By

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Sau khi một mục tiêu iSCSI đã được đặt trên một máy tính Mac, nó sẽ phải được định dạng trước khi nó có thể được sử dụng.

Bước 1:

* Sau khi lắp một mục tiêu iSCSI, một dấu nhắc sẽ được hiển thị để khởi ổ đĩa cứng mới được cài đặt. Click vào để tiến hành
* Hoặc cách khác, khởi chạy tiện ích Disk

Bước 2:

* Chọn iSCSI mới
* Nhắp chuột vào Partition

Bước 3:

* Chọn Volume Scheme
* Nhập Tên cho Volume
* Lựa chọn một định dạng được sử dụng trên các đĩa ảo
* Click Apply

Bước 4:

* Xác quá trình phân vùng sẽ bắt đầu
* Click partition

Bước 5:

* Mac sẽ phải mất ít phút để quá trình phân vùng của ổ đĩa mới

Bước 5:

* Một Khối lượng mới đã được tạo

Bước 6:

* Khối lượng mới cũng sẽ có mặt trên Desktop,  ổ đĩa mới đã sẵn sàng  sử dụng.

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Làm thế nào để mở rộng một mục tiêu iSCSI trên một máy tính Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *