Browse By

Cách mở rộng iSCSI trên máy tính Windows

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách mở rộng khối lượng lưu trữ iSCSI Target.

Bước 1:

* Lưu ý rằng các mục tiêu iSCSI đang gần công suất tối đa …
* Lưu và đóng tất cả các ứng dụng, tài liệu mở, vv, mà có liên quan hoặc đã sử dụng iSCSI Target

Bước 2:

* Đăng nhập vào DiskStation Synology Manager với quyền admin

Bước 3:

* Tìm các mục tiêu iSCSI và chỉnh sửa các thuộc tính của mục tiêu iSCSI.

Bước 4:

* Điều chỉnh khối lượng để đáp ứng nhu cầu lưu trữ mới.

Bước 5:

* Sau khi gắn các mục tiêu iSCSI trong iSCSI Initiator, lưu ý khối lượng mới bổ sung.

Bước 6:

* Kích chuột phải vào khối  lượng hiện có và nhấp vào Extent Volome… (Mở rộng Khối lượng…)

Bước 7:

* Tiếp tục với Extend Volume Wizard

Bước 8:

* Để cài đặt lại các mặc định, thêm dung lượng lưu trữ.

Bước 9:

* Hoàn tất mở rộng khối lượng lưu trữ hiện có.

Bước 10:

* Lưu ý dung lượng lưu trữ mới trong Windows Disk Management

Bước 11:

* Dung lượng lưu trữ tăng trong Windows Explorer

Bài viết liên quan:

Làm thế nào để tạo iSCSI trên Synology

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Windows

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên Windows

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Windows

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac

Định dạng các mục tiêu iSCSI để sử dụng trên máy Mac

Hướng dẫn gỡ bỏ iSCSI trên Máy tính Mac

Nguyên Hãn (MNS Co.,ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *