Browse By

All posts by thanh khoi

Huong-dan-cai-dat-VPN-tren-NAS-Synology-0

Hướng dẫn cài đặt VPN trên NAS Synology

VPN (Virtual Private Network) là một mạng riêng ảo, thường được các công ty, doanh nghiệp triển khai đành cho các nhân viên thường làm ở nhiều nơi khác nhau, thường di chuyển (đi nước ngoài, du lịch…) nhưng vẫn truy cập dữ liệu công