Browse By

Hướng dẫn cách di chuyển HDD từ Synology này đến Synology khác

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn việc di chuyển và những nguyên tắc cơ bản của di chuyển từ Model Synology cũ với một Model mới hơn. Xin vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn và thông tin tham khảo trước khi thực hiện việc di chuyển.

Synology và các bên khác không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát dữ liệu, nó là trách nhiệm của các bạn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này.

Lời khuyên: Bạn nên sao lưu dữ liệu ở 1 nơi an toàn trước khi chuyển đổi …

 • Dữ liệu người dùng
 • Cấu hình Model
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
 • Sao lưu Blog
 • License Keys IP camera

Trong khi chuyển đổi qua Model khác, phân vùng hệ điều hành được thay thế bởi firmware mới hơn. Điều này sẽ làm cơ sở dữ liệu MySQL /PGSQL bị mất. Do bị mất của cơ sở dữ liệu MySQL/ PGSQL, các mục sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

 • Audio Station Media sẽ phải được tái tạo
 • Blog dữ liệu sẽ bị mất, trừ khi sao lưu.
 • Station download đệm tạm thời sẽ bị mất
 • Danh sách công việc Download Station sẽ bị mất
 • iTunes Media sẽ phải được tái tạo
 • iTunes sẽ phải được tái tạo
 • Cơ sở dữ liệu MySQL sẽ bị mất, trừ khi sao lưu
 • Photo Station Media sẽ phải được tái tạo
 • Photo Comments Station sẽ bị mất
 • Surveillance Station sẽ bị mất

Lưu ý: Dữ liệu Surveillance Station sẽ vẫn được sử dụng bằng cách sử dụng một chương trình ứng dụng khác ở PC. Những tập tin sẽ không thể xem từ Giao diện Surveillance Station.

 • UPnP Media sẽ phải được tái tạo
 • PS3/Xbox360 Media sẽ phải được tái tạo

Cài đặt lại cấu hình

 • Local Backup Settings
 • Backup Network Settings
 • FTP Settings
 • Kiểu Ngày / Thời gian
 • Và những cài đặt khác …

Thông tin cơ bản

 • Cài đặt phần cứng

Di chuyển giữa các Model Synology liên quan đến việc cài đặt phần cứng của Model Synology. Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt phần cứng để biết thêm thông tin.

 • Cài đặt firmware

Di chuyển giữa các Model Synology liên quan đến việc sử dụng Synology Assistant để tải lên các firmware mới hơn cho Model mới, hãy tham khảo Hướng dẫn Cài đặt Server Synology để biết thêm thông tin.

Bảng di chuyển

Bảng sau là thông tin những model có thể được di chuyển đến các Model mới hơn.

Đối với các Model nhiều HDD, nếu một lượng nhỏ các HDD được sử dụng thì HDD có thể được di chuyển thành sang một Model ít HDD hơn. Ví Dụ: 2-HDD, RAID-1 trong một DS508 được di chuyển vào DS209 +

Đối với Model khởi tạo với firmware 2.0.x-518 hoặc cũ hơn

Model mới
Model Cũ Models 1HDD Models 2HDD Models 4HDD Ghi Chú
1HDD OK Không Không Không thể  phân vùng kích thước/loại đối với mô hình nhiều HDD
2 HDD Không OK Không
4 HDD Không Không OK

Đối với Model khởi tạo với firmware DSM 2,0-0.598 hoặc mới hơn

Models mới
Model Cũ Models 1HDD Models 2HDD Models 4HDD Models 5HDD Lưu ý
1HDD OK Không Không Không Không thể  phân vùng kích thước/loại đối với mô hình nhiều HDD
2HDD Không OK OK OK
4HDD Không Không OK OK
5HDD Không Không Không OK

Vấn đề tương thích

Reiser File System

Người dùng chuyển từ Model 1 HDD cũ dùng firmware 232 (tháng 8 năm 2005) sang Model mới hơn có thể thấy một thông báo cảnh báo chỉ ra rằng ổ cứng sẽ được định dạng lại ext3.

Phân vùng khác biệt

Bạn chuyển từ một Model cũ với firmware cũ (tức là, một CS407 với firmware 518 – tháng 11 năm 2007) đến Model mới hơn với firmware mới hơn, (nghĩa là một DS508 với firmware 722 – Tháng 9 năm 2008), có thể nhận thấy rằng Model của bạn không thể được di chuyển do sự bố trí phân vùng đã thay đổi. Firmware DSM 2,0-0.598, phân vùng đã được thay đổi để phù hợp với các tính năng mới hơn và kích thước đĩa lớn hơn. Các thủ tục di chuyển dưới đây sẽ là bước mà bạn có thể xác định khi khối lượng dữ liệu của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ở giai đoạn này, thủ tục di chuyển có thể được hủy bỏ nhằm bảo quản khối lượng dữ liệu.

Chuyển bất kỳ Synology Disk Station DS509 +/ RS409 + và các model có hỗ trợ mở rộng Khối lượng

Hiện tại, bạn không thể di chuyển từ một DS508 đến một DS509+ và vẫn duy trì khả năng tiến hành mở rộng Khối lượng trong DS509+ với DX5, để có một đĩa RAID với Volume 10. Kết quả của việc sử dụng một lượng DS508 di chuyển trong phạm vi DS509+ sẽ hạn chế khả năng DX5 như là một khối lượng độc lập thứ cấp.

Di chuyển từ các Synology DiskStation DS509+ / RS409+ đến DS1010+

Trước khi di chuyển đến DS1010+, hãy chắc chắn rằng những công cụ sau đây / firmware được sử dụng để thực hiện việc di chuyển

 • Sử dụng Synology Asisstant DSM2.3-1134 hoặc cao hơn
 • Cài đặt Firmware DiskStation Manager DSM2.3-1141 hoặc cao hơn

Di chuyển từ DSM 2,3 đến DiskStation khác

Xin vui lòng đảm bảo rằng các DiskStation mới đã được cập nhật firmware có sẵn mới nhất trước khi thử di chuyển một DiskStation cũ mà trước đó đã được chạy DSM 2.3. Ví dụ: Di chuyển từ DS410j chạy firmware DSM 2,3, nhưng DiskStation mới là DS1010+, mà ban đầu được sản xuất với DSM 2,2. Các DS1010+ phải được cập nhật lên firmware mới nhất (chỉ cần một ổ cứng để cập nhật) cùng một phiên bản firmware đã được chạy trên DS410j trước khi thực hiện việc chuyển đổi. Nếu không cập nhật các DiskStation mới với firmware mới nhất có thể dẫn đến việc mất dữ liệu trên ổ đĩa cứng di chuyển.

Xác định nếu một tập hợp các ổ cứng có thể được di chuyển

Các hình ảnh sau đây là những ví dụ về những dự kiến từ Synology Asisstant để xác định khối lượng dữ liệu HDD sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình di chuyển

Hình ảnh này cho thấy rằng tất cả các dữ liệu trên ổ cứng trong Model Synology cũ sẽ bị mất

Xin vui lòng lưu ý dòng chữ màu đỏ “Note: All data in disk will be deleted” (“Lưu ý: tất cả dữ liệu trong đĩa sẽ bị xóa”). Hủy bỏ các thủ tục di chuyển nếu Synology Asisstant xuất hiện dòng chữ này. Hình ảnh này sẽ được hiển thị cho các vấn đề tương thích định dạng được biết đến của Model Reiser File, và có thể được hiển thị nếu các Synology Asisstant cập nhật các bố trí phân vùng.

Nếu Synology Asisstant không hiển thị dòng chữ màu đỏ.

Điều đó chứng tỏ rằng tất cả dữ liệu không bị ảnh hưởng, khối lượng dữ liệu sẽ vẫn được giữ nguyên.

Hình ảnh trên một Synology DS508 này

Cho bạn thấy rằng tất cả các dữ liệu trên ổ đĩa ba, bốn, và năm sẽ bị ảnh hưởng.Dữ liệu trên các ổ đĩa sẽ bị mất. Tuy nhiên, dữ liệu trên ổ đĩa một và hai sẽ vẫn không bị ảnh hưởng.

Các phương pháp tiến hành di chuyển

Phương pháp 1

Lưu ý: Đây là phương pháp nhanh nhất của quá trình di chuyển nhưng phụ thuộc việc ghi dữ liệu vào đĩa cứng. Phương pháp này được áp dụng cho bất kỳ sự chuyển đổi giữa các Model, trong giới hạn của bảng chuyển đổi như được nêu ở trên.

Bước 1:

 1. Lưu ý: sự từ bỏ như được nêu ở đầu bài viết này
 2. Đọc các thông tin cơ bản trước khi tiếp tục di chuyển sang Model mới
 3. Sao lưu cấu hình trước khi thực hiện việc di chuyển
 4. Chắc chắn rằng firmware mới nhất và Synology Asisstant đã được tải về máy tính.

Bước 2

 1. Chắc chắn rằng cả hai Model Synology được tắt
 2. Tháo các ổ đĩa cứng từ Model cũ
 3. Lắp các ổ đĩa cứng vào Model mới hơn theo thứ tự như Model ban đầu.
 4. Gắn nguồn và giây RJ45 vào Model Synology mới
 5. Bật nguồn Model mới

Bước 3

 1. Chạy Synology Asisstant và tìm thấy Model mới.

Bước 4:

Xác định tình trạng di chuyển. Sử dụng các thông tin cơ bản được nêu ở đầu bài viết này, xác định xem các ổ đĩa cứng có thể được di chuyển đến Model mới. Nếu Synology Asisstant hiển thị dòng chữ đỏ “Note: All data in disk will be deleted” (“Lưu ý: Tất cả các dữ liệu trong đĩa sẽ bị xóa”), hãy hủy bỏ các thủ tục di chuyển; và tham khảo phương pháp 3 hoặc 4 để di chuyển dữ liệu.

Nếu Synology Asisstant báo cáo rằng các “System Configuration is lost” điều này tức là Model Synology cần cập nhật firmware mới.

Bước 5

Sau khi xác định rằng các ổ cứng có thể được di chuyển, xem hướng dẫn Cài đặt Synology Server để hoàn thành di chuyển giữa các sản phẩm Synology cũ sang sản phẩm Synology mới.

Bước 6

Khôi phục cấu hình của Model Synology.

Phương pháp 2

Phương pháp này là  di chuyển giữa các Model Synology giống nhau, chẳng hạn như từ DS207+ đến DS207+ khác, hoặc cho một DS508 đến DS508 khác. Phương pháp này sẽ được sử dụng để cập nhật các EEPROM của phần cứng Synology trước, và sau đó cài đặt các ổ đĩa gốc từ Model cũ . Điều này sẽ tránh ghi dữ liệu vào ổ cứng như được nêu trong Phương pháp 1

Bước 1:

 1. Lưu ý: sự từ bỏ như được nêu ở đầu bài viết này
 2. Đọc các thông tin cơ bản trước khi tiếp tục di chuyển Model
 3. Sao lưu cấu hình trước khi thự hiện việc di chuyển
 4. Chắc chắn rằng Synology Asisstant mới nhất đã được tải về máy tính
 5. Để đảm bảo việc di chuyển. Cần 1 một ổ SATA 20GB cũ làm HDD nhóm B. ổ cứng hiện tại có chứa dữ liệu người dùng sẽ được xác định như HDD Nhóm A.

Lưu ý:

 • Chỉ có một HDD B được yêu cầu.
 • Cần biết chính xác firmware tồn tại trên HDD nhóm A.

Bước 2

 1. Lắp HDD B vào Model Synology mới
 2. Sử dụng Synology Asisstant để phát hiện và cài đặt firmware
 3. Synology Asisstant cài đặt firmware, và cập nhật EEPROM của Model Synology.không cần thiết tạo ra một khối lượng Model, tắt điện Model Synology sau khi cài đặt firmware Model được hoàn thành.
 4. Sau khi hoàn thành cài đặt, Tắt nguồn Synology
 5. Gỡ bỏ HDD B
 6. Lắp HDD nhóm A
 7. Mở nguồn Model Synology
 8. Model mới nên khởi động và cần được hoạt động. Nếu không hoạt động, xem cách sử dụng di chuyển phương pháp một, ba hoặc bốn

Phương pháp 3

Phương pháp này được sử dụng cho các tình huống mà không thể di chuyển theo phương pháp 1 và 2. Phương pháp này chắc chắn rằng dữ liệu của bạn sẽ không bị mất trong quá trình chuyển đổi Model.

 1. Chắc rằng Model firmware mới nhất và Synology Asisstant đã được tải về máy tính.
 2. Chú ý sự từ bỏ như được nêu ở đầu bài viết này
 3. Đọc các thông tin cơ bản trước khi tiếp tục di chuyển
 4. Sao lưu cấu hình trước khi thực hiện việc di chuyển
 5. Tạo một bản sao lưu của tất cả các nội dung trên Model Synology hiện có lên phương tiện lưu trữ khác.
 6. Gỡ tất cả các ổ đĩa từ Model hiện tại
 7. Xóa tất cả các phân vùng trên ổ cứng bằng cách sử dụng một máy tính hoặc cài đặt các ổ đĩa vào Model Synology mới, và chấp nhận rằng các Synology Asisstant sẽ thay đổi các phân vùng của ổ đĩa. Lưu ý: sử dụng một trong hai phương pháp xóa các phân vùng của ổ cứng sẽ dẫn đến việc mất dữ liệu trên ổ đĩa. Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đã được sao lưu trước khi thực hiện thủ tục này
 8. Lắp các ổ cứng vào Model Synology mới
 9. Sử Synology Asisstant khởi tạo các Model Synology mới
 10. Restore tập tin cấu hình của Model Synology.
 11. Copy dữ liệu đã lưu trữ tới Model Synology mới.

Phương pháp 4

Phương pháp này đòi hỏi phải di chuyển, sao chép dữ liệu từ một Model Synology cũ đến Model Synology mới. Chẳng hạn như di chuyển từ DS-106 một HDD 500GB, đến một phiên bản mới hơn DS209+ 2TB

Model cũ sẽ được gọi là Model A. Model mới sẽ được gọi là Model B.

 1. Chú ý sự từ bỏ như được nêu ở đầu bài viết này
 2. Đọc các thông tin cơ bản trước khi tiếp tục di chuyển
 3. Chắc chắn rằng cả hai Model A,B hoạt động đầy đủ và một khối lượng đã được tạo ra trên Model B
 4. Nếu cần thiết, phục hồi các cấu hình cho Model B
 5. Chắc chắn rằng cả hai Model A, B và Model máy tính là tất cả trên mạng và có thể giao tiếp với nhau
 6. Copy dữ liệu hơn từ Model A đến Model B

Các phương pháp để sao chép dữ liệu

 1. Sử dụng máy tính để sao chép dữ liệu từ một Model khác. Quá trình sao chép có thể được thực hiện bằng cách sử dụng File Browser của máy tính(ví dụ, Windows Explorer, Finder, Nautilus) thông qua một giao thức mạng (ví dụ, Samba, AFP, FTP)
 2. Sử dụng mạng Backup để sao chép các dữ liệu trên từ Model A đến B. Sau đó dữ liệu trong thư mục NetBackup của Model B có thể được chuyển tới những folder thích hợp, sử dụng File Station
 3. Sử dụng NFS và CLI của cả hai Model để tạm thời bằng tay gắn kết khối lượng của một Model A lên Model B. Lưu ý: Kỹ thuật này liên quan đến kiến thức về Linux và các hoạt động bên trong của Model Synology, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn sẽ không được cung cấp bởi Synology vì đây là một hoạt động không được hỗ trợ của Synology. thông tin này được liệt kê cho mục đích chỉ, như là một gợi ý cho những người có kinh nghiệm với thao tác Model Synology thông qua CLI.

Phân quyền và quyền sở hữu của các tập tin có thể cần phải được điều chỉnh sau đó bằng cách sử dụng kỹ thuật này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *