Browse By

Monthly Archives: November 2015

Huong-dan-cai-dat-VPN-tren-NAS-Synology-0

Hướng dẫn cài đặt VPN trên NAS Synology

VPN (Virtual Private Network) là một mạng riêng ảo, thường được các công ty, doanh nghiệp triển khai đành cho các nhân viên thường làm ở nhiều nơi khác nhau, thường di chuyển (đi nước ngoài, du lịch…) nhưng vẫn truy cập dữ liệu công