Browse By

Monthly Archives: March 2011

mns_giaiphapnas_synology_RS2211RP+

Synology RS2211RP+

Nhận biết được nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của doanh nghiệp. Ngoài những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu lư trữ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Synology cho ra đời dòng sản phẩm dạng rack 2U model RS2211+/RS2211RP+, sản phẩm hỗ

mns_giaiphapnas_synology_RS2211RP+_2

Synology RS2211+

Nhận biết được nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng của doanh nghiệp. Ngoài những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu lư trữ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Synology cho ra đời dòng sản phẩm dạng rack 2U model RS2211+/RS2211RP+, sản phẩm hỗ